ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SOBOTKA

Kostel

Neděle 1. 4. - slavnost Zmrtvýchvstání Páně

V Sobotce se bude mše sv. konat od 8:30 hod., v Dolním Bousově od 10:30 hod.  pokračování

Publikováno: 25.03.2018 | Aktualita


Bílá sobota 31. 3. - Velikonoční vigilie

Na Bílou sobotu bude možnost strávit čas v modlibě u Božího hrobu od 8 do 12 hod. Od 20:30 budeme slavit Velikonoční vigilii. pokračování

Publikováno: 25.03.2018 | Aktualita


Velký pátek 30. 3. - křížová cesta a slavení památky Umučení Páně

Na Velký pátek se bude od 14:30 hod. konat pobožnost křížové cesty, od 18 hod. budeme pak slavit památku Umučení Páně. Poté bude možnost až do 22 hod. strávit čas v modlitbě u Božího hrobu (kostel sv. Máří Magdaleny, Sobotka). pokračování

Publikováno: 25.03.2018 | Aktualita


Zelený čtvrtek 29. 3. - mše sv. na památku Večeře Páně

Mše sv. se bude konat od 18 hod., po mši sv. do 22 hod. možnost modlitby v Getsemanské zahradě (kostel sv. Máří Magdaleny, Sobotka). pokračování

Publikováno: 25.03.2018 | Aktualita


Velikonoční bohoslužby

  pokračování

Publikováno: 24.03.2018 | Aktualita


Nadcházející události

Mše svatá

Čtvrtek 24. říjen 2019 08:00 09:00

Mše svatá

Pátek 25. říjen 2019 18:00 19:00

Farní kostel sv. Máří Magdalény, Sobotka

Mše svatá

Sobota 26. říjen 2019 08:30 09:00

Kostel sv. Máří Magdaleny v Sobotce

Nedělní mše svatá

Neděle 27. říjen 2019 08:30 09:30

Farní Kostel sv. Máří Magdaleny v Sobotce

Nedělní mše svatá v Bousově

Neděle 27. říjen 2019 10:30 11:30

Kostel sv. Kateřiny, 294 04 Dolní Bousov, Česko