ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SOBOTKA

Kostel

Sobota 12. 5. - svatodušní duchovní obnova v Sobotce

SVATODUŠNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA (sobota 12. května 2018) P. Štěpán Smolen Program: 8:30 mše svatá s první promluvou (v kostele) 9:45 druhá promluva (ve farním sále) 10:45 třetí promluva (ve farním sále) 11:30 litanie a svátostné požehnání (v kostele) Všichni jste srdečně… pokračování

Publikováno: 03.05.2018 | Aktualita


Pátek 6. 4. - první pátek v měsíci

Na první pátek v měsíci začne v 16:30 adorace Nejsvětější Svátosti, kterou v 17:40 zakončíme litaniemi a svátostným požehnáním. pokračování

Publikováno: 05.04.2018 | Aktualita


V týdnu od 9. 4. do 14. 4. mše sv. v Sobotce nebudou

Publikováno: 05.04.2018 | Aktualita


Neděle 8. 4. - mše sv. v Dolním Bousově se bude konat již od 10:00 hod.

    pokračování

Publikováno: 05.04.2018 | Aktualita


Pondělí 2. 4. - mše sv. se koná od 8 hod.

Publikováno: 25.03.2018 | Aktualita


Nadcházející události

Mše svatá

Čtvrtek 24. říjen 2019 08:00 09:00

Mše svatá

Pátek 25. říjen 2019 18:00 19:00

Farní kostel sv. Máří Magdalény, Sobotka

Mše svatá

Sobota 26. říjen 2019 08:30 09:00

Kostel sv. Máří Magdaleny v Sobotce

Nedělní mše svatá

Neděle 27. říjen 2019 08:30 09:30

Farní Kostel sv. Máří Magdaleny v Sobotce

Nedělní mše svatá v Bousově

Neděle 27. říjen 2019 10:30 11:30

Kostel sv. Kateřiny, 294 04 Dolní Bousov, Česko