ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SOBOTKA

Kostel svaté Máří Magdaleny

Kostel svaté Máří Magdaleny je římskokatolický farní kostel děkanství Sobotka. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Historie

Původní dřevěný farní kostel stejného zasvěcení se samostatnou zvonicí je doložen ve 14. století. Na jeho místě byl v letech 1590–1596 postaven nový, pozdně gotický kostel financovaný majitelem panství Oldřichem Felixem z Lobkovic. Kostelu také věnoval stříbrnou pozdně gotickou monstranci od zlatníka Tomáše Poláka z Malé Strany. Monstranci později vykoupilo město. Iluminovaný graduál věnoval kostelu nástupce Oldřicha Felixe Václav z Lobkovic. Ve druhé polovině 19. století byla zbourána kaple, v 19. století byla věž snížena a po zřícení klenby lodi v roce 1885 byl kostel opraven podle návrhu Josefa Mockera. Klenba byla obnovena v letech 1936–1940 ze železobetonu.

Interiér

Inventář kostel je pozdně barokní z dílny sochařů Jelínků z Kosmonos. Na hlavním oltáři je obraz patronky kostela připisovaný Janu Petru Molitorovi, datovaný kolem roku 1752. Po jeho stranách jsou sochy sv. Václava a sv. Anny. Kazatelna je zdobena sochami čtyř evangelistů, Krista Vítězného a reliéfem Posledního soudu od J. Jelínka ze stejné doby.

Na stěně presbytáře jsou umístěny tři náhrobky lobkovických dětí z let 1581 a 1596, kterými se inspiroval sochař Otto Gutfreund při tvorbě sousoší Babička s vnoučaty v Ratibořicích. V kryptě pod kostelem je pohřbena významná část rodu Netolických: Václav Kazimír Netolický – ministr Marie Terezie, autor pozemkové reformy v 18. století, pohřben roku 1760, Jan Adam Netolický – majitel panství, pohřben v roku 1769 a Eugen Vratislav z Mitrovic Netolický – slavný rakouský vojevůdce, pohřben roku 1867.

Varhany

Funkční rokokové varhany z roku 1748 od varhanáře Tuchmanna z Týnce nad Labem jsou zdobeny figurální výzdobou z dílny Jelínků.