ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SOBOTKA

Návštěva P. Petra Němce (31. 8. 2018)

Sobotecké farníky poslední srpnový den navštívil P. Petr Němec, SDB., který před lety také v Sobotce sloužil. Při své návštěvě vyprávěl o svém více jak dvacetiletém působení na misii v Bulharsku. Foto @Jaroslav Hodík