ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SOBOTKA

Upozornění: V sobotu 15. 9. mše sv. v Sobotce nebude

Kdo můžete, vyražte do Mladé Boleslavi, kde bude při mši svaté v 10 hod. vkládáním rukou otce biskupa Jana na jáhna vysvěcen bohoslovec Václav Novák.

Je to jedinečná a v naší diecézi na několik let asi i poslední příležitost zúčastnit se obřadu jáhenského svěcení.

Provázejme v těchto dnech Václava svými modlitbami.

o. Pavel