ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SOBOTKA

Novinka v naší farnosti - čtvrteční mše sv. v latině

V dokumentu 2. vatikánského koncilu "Konstituce o posvátné liturgii" se v čl. 54 píše: "Národnímu jazyku se může poskytnout přiměřený prostor ve mších za účasti lidu, zvláště ve čteních a v "přímluvách", a podle místních poměrů také v částech týkající se lidu... Je však třeba dbát na to, aby věřící dovedli spolu recitovat nebo zpívat také latinsky části mešního řádu, které jim přísluší."

Abychom dostáli splnění tohoto přání koncilních otců a společně se naučili recitovat mši svatou v latinském jazyce, budeme pravidelně každý čtvrtek slavit mši svatou latinsky. 

o. Pavel